• +381642219826

Kratak opis i usluge

Kratko o nama

Biro za projektovanje „Koneski“ osnovan je kao porodična firma januara 2003. godine u Nišu. Osnovna delatnost biroa je izrada projektne dokumetacije za građevinske objekte. Biro upošljava građevinske inženjere, arhitekte, tehničare, angažuje saradnike i ima odličnu saradnju sa inženjerima ostalih struka. Naše uspešno poslovanje ogleda se u preko 100 000 isprojektovanih kvadratnih metara.

 

Usluge

Projektni biro Koneski poseduje veliko iskustvo u oblasti projektovanja najrazličitijih objekata, od porodičnih objekata,  višeporodičnih objekata, objekata rezidencijalnog stanovanja, industrijskih objekata do stambenih i stambeno-poslovnih zgrada i blokova.

 

Projektni biro pruža sledeće usluge:

  1. Analiza mogućnosti izgradnje objekta na određenoj lokaciji
  2. Situacione planove za dobijanje lokacijske dozvole
  3. Idejna rešenja za potrebe planske dokumentacije za Investitora
  4. Idejne projekte za dobijanje građevinske dozvole
  5. Sve vrste idejnih i glavnih projekata za dobijanje građevinske dozvole.
  6. Projekte izvedenog objekta.
  7. Projekte svih vrsta uređenja – enterijer i eksterijer, parterno uređenje
  8. Tehničku kontrolu glavnih projekata
  9. Praćenje investicione gradnje pružanjem saveta kao i obavljanje projektantskog i stručnog nadzora
  10. Vrši tehnički prijem objekata za dobijanje upotrebne dozvole

 

Celokupna usluga projektovanja

pružamo celokupnu uslugu na jednom mestu u oblasti arhitekture i građevinarstva

Konsalting usluge

projektnog biroa
Za potrebe investitora i u ime investitora pribavlja svu potrebnu dokumentaciju za dobijanje građevinske dozvole

 
Pribavlja svu potrebnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za dobijanje lokacijske dozvole

Posedovni list
Kopija plana
Katastarsko topografski pan
Kopija podzemnih instalacija
Izrađuje situacioni pan

Podnosi zahtev za dobijanje lokacijske dozvole

 
Pribavlja sledeću dokumentaciju radi dobijanja lokacijske dozvole

Uslove za projektovanje od el.distribucije
Uslove za projektovanje od vodovovoda
Uslove za projektovanje od telekoma
Uslove za projektovanje od toplane
Uslove za projektovanje od ygorosgasa
Kao i uslove  i od drugih