• +381642219826

Nova ortopedija

Vestine: Glavni projekat
Spratnost: P+1
Lokacija: put prema Niškoj Banji

Objekat predstavlja sintezu poštovanja urbanističkih uslova, autorskog pečata i investitorskih potreba i mogućnosti. Čistu, skoro potpuno disciplinovanu formu prati jasna funkcionalna šema. Upotreba tradicionalne opeke bojene u masi u nestandardnom  koloritu i šemom ređanja poput ćilima spaja prošlost i sadašnjost otvarajući mogućnost za buduće sagledavanje opeke kao materijala koji može da odgovori svakom vremenu.