• +381642219826

Tafa galerija

Investitor: Tafa Ramadan
Lokacija: ul. Kosta Abrasevic
Faza: glavni

U pitanju je porodični stambeni objekat pri čijem projektovanju su u potpunosti poštovane želje investitora, a pritom su uspešno usaglašene arhitektura objekta i njegova funkcionalnost. Dominantni motivi na fasadama objekta su terase koje prate oblik krovnih detalja u vidu neke vrste stilizovanih badža. Najznačajniji momenat u enterijeru objekta jeste galerija koja se nameće kao dominantna, otvarajući fizički i vizuelno dnevni boravak. Njegova južna orijentacija, kao i mnoštvo prozora doprinose prijatnom dnevnom osvetljenju, rezultujući sveukupnim komforom i kvalitetom prostora. Ostale prostorije zadovoljavaju sve funkcionalne potrebe, kao i uslove orijentacije i osvetljenosti, što za rezultat ima arhitektonski sklop u kome je prijatno boraviti i živeti.