• +381642219826

Vojvode Gojka

Tip: Glavni projekat
Lokacija: Vojvode Gojka br. 26, Nis
Konstrukcije:: mr Darko Živković, dipl. inž. građ.
Autor: spec: Aleksandra Koneski dipl. inž. arh.
Saradnici: Milena Marković, dipl. inž. arh. Hristina Sokolović, dipl, inž. arh. Nataša Milić građ. teh. Koneski Zoran master inž. građ.

Isprojektovali smo porodični stambeno-poslovni objekat spratnosti Po+P+2+Pk, na lokaciji KP br 5329/2 KO Niš-Bubanj, ul. Vojvode Gojka br.26. Teren je u blagom padu. Objekat sadrži podrum, prizemlje, I sprat, II sprat i potkrovlje. Objekat je projektovan po sistemu AB stubova i greda, zidovi su ispune od opekarskog bloka, i u podrumu armiranobetonski. Tavanice su tipa LMT fert i AB ploča, sa AB stepenišnim pločama. Krovna konstrukcija je drvena, sa pokrivačem od lima ispod koga se izvodi sloj za provetravanje postavljanjem letvi u dva pravca. Predviđena je i hidroizolacija na daščanoj podlozi, koja se postavlja na rogove. Fasadna stolarija je Al. ili PVC po meri otvora. Unutrašnja stolarija je drvena. Fasada je demit fasada, a u prizemlju se izvodi obloga od dekorativnog kamena. Streha je AB ispust različite veličine.