• +381642219826

Konkursni radovi projektnog biroa

Metro stanica

Sofija, Bugarska

Hotel Liesma, Litvanija

Musika

Nadstresnica

3. nagrada na javnom konkursu

Muzej – Novi Sad

međunarodni konkurs