• +381642219826

sredstvo za oglašavanje – projekat, staticki proracun, plan…

Sredstvo za oglašavanje

 

    Potreban Vam je staticki proracun svetleće ili nesvetlece reklame, situacioni plan? Mi Vam možemo pomoći i uraditi projekat koji je potreban za ovu vrstu objekta. Sredstvo za oglašavanje je građevinski objekat za koji je potrebno pribaviti potrebna dokumenta pre samog postavljanja. Svu potrebnu dokumentaciju možemo da uradimo u Vaše ime spremno za predaju (potrebnu dokumentaciju možete u daljem tekstu da pročitate).

 

Deo zakona odnosno pravilnika

 

   Prema članu 51. potrebna su Vam sledeća dokumenta (sve sem prve tačke mi možemo da uradimo):1) dokumentaciju koja ga legitimiše kao vlasnika/korisnika, odnosno saglasnosnost vlasnika/korisnika objekta na koji se postavlja sredstvo za oglašavanje

  1. situacioni plan sa skicom sredstva za oglašavanje koji izrađuje ovlašćena projekta organizacija

  2.  elektroenergetsku saglasnost na projekat, ako se zahtev podnosi za osvetljeno ili prosvetljeno sredstvo za oglašavanje

  3.  saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u slučajevima kada se sredstvo postavlja u zoni zaštite ili na zaštićen objekat

  4. druge saglasnosti u zavisnosti od tipa i mesta postavljanja (organa nadležnog za protivpožarnu zaštitu, za vazdušni saobraćaj i dr.)

Situacini plan sa skicom iz stava 1. tačka 2) ovog člana sadrži:

– tehnički opis, tehničke crteže
– statički proračun
– dokaz nosivosti
– dokaz stabilnosti

odgovarajućeg konstruktivnog rešenja nosača sredstva za oglašavanje sa detaljima montaže nosača sredstva na objekat i montaže sredstva za oglašavanje na nosač

Ukoliko je osvetljena ili prosvetljeno stredstvo za oglašavanje i projekat elektroinstalacija.

 

Ko smo mi?

 

   Projektni biro „Koneski“ osnovan je kao porodična firma januara 2003. godine u Nišu. Osnovna delatnost biroa je potpuna izrada projektne dokumetacije za građevinske objekte. Biro upošljava građevinske inženjere, arhitekte, tehničare, angažuje saradnike i ima odličnu saradnju sa inženjerima ostalih struka. U samoj porodici imamo 6 aktivnih licenciranih projektanata sa ukupno 11 aktivnih licenci za projektovanje. Naše uspešno poslovanje ogleda se u preko 100 000 isprojektovanih kvadratnih metara. U koraku smo sa najnovijim tehnologijama u oblasti projektovanja i brzo im se prilagođavamo. Projektni biro Koneski poseduje veliko iskustvo u oblasti projektovanja najrazličitijih objekata, od porodičnih objekata,  višeporodičnih objekata, objekata rezidencijalnog stanovanja, industrijskih objekata do stambenih i stambeno-poslovnih zgrada i blokova.

 

Šta dobijate od nas?

 

Profesionalnost, pouzdanost i korektnost.

Pano za sajt

 

POŠALJITE MAIL

 

Ili pozovite 0642219826