• +381642219826

Projektni biro Koneski poseduje veliko iskustvo u oblasti projektovanja najrazličitijih objekata, od porodočnih, višeporodičnih, objekata rezidencijalnog stanovanja, industrijskih objekata, do stambenih i stambeno poslovnih zgrada i blokova. Ukoliko želite da vidite naše reference, možete ih naći ovde.

 

Slika za usluge2

Celokupna usluga projektovanja

pružamo celokupnu uslugu na jednom mestu u oblasti arhitekture i građevinarstva

Analiza mogućnosti izgradnje

Vršimo analizu mogućnosti izgradnje objekata na određenoj lokaciji na kojoj investitor planira gradnju i proveravamo uslove za izgradnju planiranog objekta

Situacione planove

Vršimo izradu svih potrebnih sitacionih planova prema važećim zakonskim pravilima za dobijanje lokacijske dozvole

Idejna rešenja

Izrađujemo idejna rešenja sa eventualnim izmenama i dopunama u cilju zadovoljenja potreba investitora, a za potrebe planske dokumentacije za investitora

Idejni projekti

Vršimo izradu kompletnog idejnog projkta prema važećim zakonskim pravilima.

Sve vrste projekata

Vršimo izradu svih vrsta idejnih i glavnih projekta u cilju dobijanja građevinske dozvole

Projekti izvedenog objekta

Vršimo uslugu izrade projekata izvedenog stanja nakon završetka izgradnje objekata u cilju dobijanja upotrebne dozvole

Projekti uređenja

Vršimo uslugu izrade projekata svih vrsta uređenja – uređenje enterijera i eksterijera, kao i parterno uređenje, sa 3d vizueelizacijom, materijalizacijom i pratećim detaljima

Tehnička kontrola

Vršimo tehničku kontrolu svih vrsta glavnih projekata urađenih od strane drugih projektantskih kuća

Praćenje gradnje i stručni nadzor

Vršimo uslugu praćenja ivesticione gradnje pružanjem saveta i sugestija, kao i obavljanja projektantskog i stručnog nadzora

Legalizacija

Izrađujemo brzo i efikasno izveštaj o zatečenom stanju za ozakonjenje objekta za sva zainteresovana lica. Više informacija možete naći na našoj stranici ozakonjenje 2015